Co to jest i do czego służy pełnomocnictwo? Polski Adwokat – Tampa, Floryda

Co to jest i do czego służy pełnomocnictwo?

Co to jest i do czego służy pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, czyli tzw. „Power of Attorney” to dokument upoważniający określoną osobę (lub osoby) do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz osoby udzielającej upoważnienia. Według prawa polskiego, pełnomocnictwo może być ogólne lub szczególne. Polski Kodeks Cywilny określa pełnomocnictwo ogólne jako umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Aby reprezentować daną osobę w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w prawie polskim wymagane jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnomocnictwa w języku polskim zadzwoń na:

727-538-4171  

813-786-3911

Lub odwiedź stronę: www. PiaseckaLaw.com