Dlaczego do pełnomocnictwa polskiego wymagana jest klauzula apostille? Polski Adwokat – Tampa, Floryda

Dlaczego do pełnomocnictwa polskiego wymagana jest klauzula apostille?

Dlaczego do pełnomocnictwa polskiego wymagana jest klauzula apostille?

Jest to wymóg prawa międzynarodowego o wzajemnym uznawaniu dokumentów. Klauzula Apostille to międzynarodowa klauzula lub certyfikat używane powszechnie w krajach będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Dokument opatrzony klauzulą apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa bez konieczności dodatkowej legalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnomocnictwa w języku polskim zadzwoń na:

727-538-4171  

813-786-3911

Lub odwiedź stronę: www. PiaseckaLaw.com