Do jakich czynności mogę udzielić pełnomocnictwa do Polski? Polski Adwokat – Tampa, Floryda

Do jakich czynności mogę udzielić pełnomocnictwa do Polski? Polski Adwokat - Tampa, Floryda

Do jakich czynności mogę udzielić pełnomocnictwa do Polski?

Pełnomocnictwo do Polski może być ogólne lub szczególne. Można udzielić pełnomocnictwa do wszystkich czynności prawnych lub do poszczególnych czynności prawnych. Aby reprezentować daną osobę w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w prawie polskim wymagane jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Z mojego doświadczenia, Polacy zamieszkujący w Stanach Zjednoczonych najczęściej decydują się udzielić pełnomocnictwa osobom w Polsce do reprezentowania ich przed instytucjami, urzędami, notariuszami i sądami, w tym do kupna i sprzedaży nieruchomości, podpisywania w ich imieniu aktów notarialnych, reprezentowania ich w postępowaniu spadkowym w sądzie lub do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w Polsce.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnomocnictwa w języku polskim zadzwoń na:

727-538-4171  

813-786-3911

Lub odwiedź stronę: www. PiaseckaLaw.com