Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo? Polski Adwokat – Tampa, Floryda

Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo?

Na jak długo może być udzielone pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo może być terminowe lub na czas nieokreślony. W Polsce, pełnomocnictwo terminowe wygasa z upływem określnego w dokumencie terminu, natomiast pełnomocnictwo nieposiadające daty ważności wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym momencie, chyba że mocodawca zrzekł się prawa odwołania pełnomocnictwa.  Natomiast na Florydzie, pełnomocnictwo generalnie wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub z chwilą utraty przez mocodawcę zdolności do czynności prawnych (pod warunkiem, że nie było sporządzone jako „durable”), z chwilą śmierci lub utratą zdolności do czynności prawnych pełnomocnika, z chwilą jego odwołania lub gdy cel pełnomocnictwa został osiągnięty. Pełnomocnictwo na Florydzie może być odwołane w każdej chwili, ale musi to być zrobione na piśmie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnomocnictwa w języku polskim zadzwoń na:

727-538-4171  

813-786-3911

Lub odwiedź stronę: www. PiaseckaLaw.com