W jakiej formie można udzielić pełnomocnictwa? Polski Adwokat – Tampa, Floryda

W jakiej formie można udzielić pełnomocnictwa?

W jakiej formie można udzielić pełnomocnictwa?

W prawie polskim o formie pełnomocnictwa (ustne czy pisemne, notarialne czy zwykłe itp.) decyduje forma wymagana do dokonania określonej czynności prawnej, do której sporządzane jest pełnomocnictwo. Tak więc na przykład, jeżeli do ważności danej czynności prawnej wymagana jest forma pisemna w obecności notariusza, to pełnomocnictwo do dokonania tejże czynności prawnej musi również mieć formę aktu notarialnego.  Na Florydzie natomiast pełnomocnictwo musi być sporządzone zawsze na piśmie i podpisane przed notariuszem w obecności dwóch świadków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnomocnictwa w języku polskim zadzwoń na:

727-538-4171  

813-786-3911

Lub odwiedź stronę: www. PiaseckaLaw.com